CAD - Download detalji

CAD download detalji
Radi bržeg otvaranja ponuđenih detalja u datotekama, svi detalji se nalaze u ZIP-formatu. Klikom miša na ponuđene datoteke iste se otvaraju.