Stropni sustav Porotherm

Poprečni presjek stropa
Stropni sustav Porotherm je polumontažna stropna konstrukcija s brojnim prednostima u odnosu na klasični (fert) strop.

Osnovne dimenzije Stropnog sustava Porotherm

Ukupna visina stropa iznosi minimum 22 cm

Debljina tlačne betonske ploče je minimum 6 cm

Duljina gredica je 275-800 cm (korak 25cm)

Postavljanje Porotherm gredica i Porotherm 60 ispune

Između prednapetih i predgotovljenih nosivih gredica postavljaju se opečni ulošci, a zatim se na licu mjesta betonira tlačna ploča i ispunjava međuprostor između opečnih uložaka kako bi se oblikovala rebra stropa.

Točni osni razmak između gredica najlakše se postiže postavljanjem uloška na svakom kraju gredice. Opečnim elementima se zatim popunjava preostali međuprostor i to u smjeru okomito na postavljene gredice. Elementi ispune ne smiju zadirati u nosivi zid.

Vezna armatura

Prije betoniranja tlačne ploče potrebno je spone podići za 45o, kako bi one mogle preuzeti svoju funkciju u nošenju poprečnih sila. Spone se radi jednostavnijeg transporta dostavljaju polegnute.

Za vezu stropne konstrukcije i horizontalnih serklaža predviđa se vezna armatura po obodu stropa koja se sidri u strop i serklaž. Najmanja količina rebraste armature je 1f8mm po svakoj gredici. Duljina dijela šipke koji zadire u betonsku ploču iznosi najmanje 80cm. Zaštitni sloj betona mora biti minimum 2 cm.

Betoniranje tlačne ploče

Prije betoniranja ploče potrebno je opečnu ispunu dobro namočiti.

Tlačna ploča debljine minimum 6 cm izvodi se od betona najmanje kakvoće C20/25.Utrošak betona iznosi 0,076m3 betona/m2 stropa (76 litara/m2 stropa). Za armaturu tlačne ploče koriste se zavarene mreže ili rebrasta armatura. Pri tome je potrebno koristiti mrežu R-131, ili Q-131 ili jaču, dok je za rebrastu armaturu potrebna minimalna količina 4f8mm/m u oba okomita smjera.

Srodni stručni članci