Tehnička podrška

Wienerberger logo at Belfast showroom
U cilju optimalne podrške krajnjem kupcu, kao i izvođačima, arhitektima, te poslovnim partnerima osnivali smo tehničku službu

Kontakti - WIENERBERGER Ilovac d.o.o.


Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac
 
CENTRALA: tel.  +385 (0)47 694 111, 
                     fax.  +385 (0)47 694 174
PRODAJA:   tel. +385 (0)47 694 110,
                     fax. +385 (0)47 694 171

Tehnička podrška


Tehnička služba obuhvaća sljedeće usluge:

  • besplatan izračun potrebnog materijala (na temelju skice)
  • besplatni stručni savjeti
  • besplatna tehnička podrška

Srodni stručni članci